Tervisesüsteemi toimimine vajabjärjepidevat hindamist

Tervisesüsteemi arendamiseks on vaja teada, milline on süsteemi tervis, kuidas süsteem toimib, millised valdkonnad toimivad hästi, millistes süsteemi osades on kitsaskohti ja vajavad edasiarendamist ning seejuures toetudes tõenduspõhisele teabele.