Apteegiteenuse kättesaadavus maapiirkonnas ja internetiapteegi kasutamine

Üldapteekide geograafiline kättesaadavus on ebaühtlane ning eriti problemaatiline on see maapiirkondades. Võimalik alternatiiv on internetiapteek, mis tagab apteegiteenuse kättesaadavuse ka distantsilt.

Apteegid aitavad HPV kodutestide pakkumisega kaasa emakakaelavähi ennetusele

Emakakaelavähk on väga raske haigus, kuid seda saab ennetada. Emakakaelavähi peamine riskitegur on organismi pikalt püsima jäänud kõrge riski inimese papilloomiviiruse (HPV) nakkus, mis võib esile kutsuda vähieelseid rakumuutusi emakakaelal, millest aja jooksul võib omakorda välja kujuneda vähk. Emakakaelavähki saab ennetada HPV vastu vaktsineerides ja osaledes emakakaelavähi sõeluuringul.

Et saaks magada – unetusest ja psühholoogilistest sekkumistest selle ületamiseks.

Arusaam, et kosutav ööuni on hea tervise lahutamatu osa, on paljude inimeste teadmistesse kinnistunud tõsiasi. Sellest hoolimata näitavad uuringud, et inimesed magavad üha vähem.

Apteekides müüdavate ravimtaimede teesegude teaduspõhisus: analüüs ja ettepanekud valitud teesegude näitel

Seni puudus ülevaade Eestis müüdavatest ravimtaimede teesegudest ja üksikdroogidest ning nendega seotud võimalikust kasust ja kahjust inimeste tervisele. Uurimistöö eesmärk oli koguda andmeid Eestis turustatavate teesegude ja droogide kohta, samuti analüüsida nende koostisest ja kasutamise soovitustest tulenevat võimalikku efektiivsust ja ohtlikkust.

Ravimiandmete standardiseerimine

Ravimite identifitseerimine on ülemaailmne probleem, mille lahendus peitub ravimiandmete standardiseerimises. Kvaliteetsed ja standardiseeritud ravimiandmed muutuvad üha tähtsamaks ja Ravimiamet on astunud esimesed sammud, et Eesti ravimite andmed vastaksid kasvavatele nõudmistele.

Veterinaarravimid apteegis

Veterinaarravimite väljastamine apteegist on praegu veel väikese mahuga, kuid see võiks muutuda. Selleks, et apteegil jätkuks sisse võetud veterinaarravimitele ostjaid ja veterinaararst julgeks ravi määrates loota apteegi valmisolekule ravim kohe väljastada, on hea, kui lähestikku asuvad apteegid ja veterinaararstid läbi räägivad, missugused veterinaarravimid võiksid apteegi nomenklatuuris püsivalt olla, et veterinaararst saaks loomaomaniku rahumeeli apteeki ravimit ostma saata.

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku ravimialase õigusruumi reformimiseks

Peamised murekohad, millele olemasolevõigusruum ei ole piisavalt lahendusi pakkunud, on ravimite ebavõrdne kättesaadavus Euroopa Liidu riikide vahel, puudujäägid patsientide ravivajaduste katmisel, üha süvenevad tarnekindluse probleemid ning ravimite liiga kõrged hinnad. Lühidalt öeldes on ootused üha enam liikumas sinna, et ravimiarendust tuleks paremini suunata patsientide vajaduste järgi ja innovatsioon peaks iga riigi patsiendini ka päriselt kohale jõudma.

Raud ja infektsioonid

Raud on leviku poolest neljas keemiline element maakoores ning hädavajalik mikrotoitaine enamikule elusorganismidele planeedil Maa. Inimorganism vajab rauda eelkõige energia tootmiseks, hapniku transportimiseks ja omastamiseks ning rakkude paljunemiseks.

Insuldi primaarne ja sekundaarne preventsioon

Insult on maailmas suuruselt teine surmapõhjus ja kolmas puude põhjustaja. Eestis haigestub insulti igal aastal ligi 4000 inimest ning umbes 25 protsenti kõikidest insultidest tekib alla 50-aastastel. Kuigi arenenud riikides on insulti haigestumus vähenenud, on rahvastiku vananemise tõttu juhtude arv ja seeläbi koormus meditsiini- ja sotsiaalsüsteemile suurenemas. Uuringud on näidanud, et Eestis esineb tööealistel insulti sagedamini kui teistes Euroopa riikides. Sellest tulenevalt on mõistetav insuldi ennetuse tähtsus.

Immuunsus

Vastupidava immuunsüsteemi tagavad hea uni, regulaarne hügieen, tervislik toitumine, värskes õhus liikumine ning stressi maandavad tegevused, näiteks lemmikraamatu lugemine vms.