Tervisealane nõustamine sotsiaalmeedias

Tänapäeval, kui internet on enamikule inimestele lihtsasti kättesaadav, on see paljude jaoks esimene koht, kust informatsiooni otsitakse. Järjest enam kasutatakse internetti ka oma terviseprobleemidele lahenduse leidmiseks. 2014. aastal Euroopa Komisjoni koostatud Euroopa kodanike tervisealase digikirjaoskuse raportist selgus, et ligikaudu 60% uuringus osalenud inimestest kasutas viimase aasta jooksul internetti tervisealase info otsimiseks.

Apteegiteenuse kvaliteedist

Apteegiteenuse põhimõtted ja kvaliteedi hindamise kriteeriumid sõnastati 2012. aastal, mil valmis esimene apteegiteenuse kvaliteedijuhis (AKJ). 2021. aastal ilmunud kolmandas täiendatud versioonis on täpsemalt sõnastatud kvaliteetse apteegitegevuse ja -teenuse põhimõtted, loetletud tegevuste hindamiskriteeriumid ning kirjeldatud enim pakutavad lisateenused.

Ravimite riskivähendamise meetmed ja apteekri roll

Tervishoius on viimase viieteistkümne aasta jooksul toimunud mitmeid olulisi muudatusi ja arenguid, mis on märkimisväärselt lihtsustanud tervishoiuvaldkonna spetsialistide tööd, edendanud osutatava terviseabi kvaliteeti ning aidanud ka abivajajatel saada teadlikumaks ning panustada rohkem oma tervisesse. Seejuures võib eraldi välja tuua näiteks digiretsepti arenduse, patsiendiportaali loomise ja mitmete otsusetugede kasutuselevõtu.

Uimastite tarvitamisest ja abivõimalustest Eesti apteekides

Artikkel annab ülevaate ebaseaduslike uimastite ehk narkootikumide tarvitamise peamistest põhjustest, enim levinud ainetest Eestis ning toob välja, kuidas apteegid uimastite tarvitajatele ja nende lähedastele toeks saavad olla.

Praktikant apteegis – kas lisaprobleem apteegile või lisavõimalus arenguks?

Kuidas mõjutab praktikant apteekrite tööd, kas see on ainult lisakohustus või hoopis hea võimalus
apteegile arenguks ja apteekrile nii õpetamiseks kui õppimiseks?

Tupekuivus ja korduvad põiepõletikud – abi on olemas

Naiseks olemine pakub elus mitmeid tähenduslikke sündmusi ja loodetavasti on enamik neist rõõmustavad. Kaks neist on bioloogiliselt ette määratud ning toimuvad alati ja vääramatult: need on puberteet ja menopaus.

Atoopiline dermatiit ja selle ravi

Atoopiline dermatiit on krooniline põletikuline nahahaigus, millele on iseloomulik nahakuivus, sügelus, eksematoossed nahakolded tüüpilistes piirkondades ning ägenemiste ja remissioonidega kulg.

Kõrvavaik ja kõrvade puhastamine

Kõrvavaigu tootmine on väliskuulmekäigu normaalne ülesanne. Normaalselt puhastab kõrv end ise, kuid vaik tuleb eemaldada, kui sellega on seotud sümptomid, näiteks kuulmislangus, sügelus, valu, tinnitus, samuti siis, kui vaik takistab väliskuulmekäigu või kuulmekile objektiivset hindamist.

Haavaravist

Apteegis on aastaringi vaja nõustada patsiente haavaravi teemal ja just eriti suvisel perioodil tuleb seda kriimustuste, lõikehaavade, villide, põletuste või marrastuste tõttu kõige rohkem ette.

Diabeediravimite kasutamise ohutus Eesti eakatel patsientidel

Diabeet on krooniline metaboolne haigus, mille puhul on patsiendi vere glükoosisisaldus tõusnud normaalsest kõrgemale. See on üle maailma kiiresti kasvav probleem, millel on sügavad sotsiaalsed, majanduslikud ja elanikkonna tervist mõjutavad tagajärjed. Pikaajaline ja ravimata diabeet võib viia näiteks südame, veresoonte, silmade, neerude ja närvide kahjustuseni.