Bensodiasepiinide ja bensodiasepiinisarnaste ravimite väljakirjutamise piirangud on muutunud

1. detsembril 2023 jõustusid muudatused bensodiasepiinide ja bensodiasepiinisarnaste ravimite (anatoomilis-terapeutilis-keemilise klassifikatsiooni (ATC) rühmad N03AE, N05BA, N05CD, N05CF) väljakirjutamises.