Medlife Eesti OÜ


Medlife Eesti OÜ pakub partnerlust tervishoiusektori erinevatele osapooltele. Oleme loonud platvormi arendamaks tervise- ja ennetusalast nõustamist, koolitusi ja täiendusõppeprogramme. Soovime olla kvaliteetne partner ja luua kogutud teadmiste abil innovaatilisi lahendusi päevakorral olevate probleemsete küsimuste lahendamisel.