Apteeker vaktsineerib – miks mitte?

Sellel aastal on hakatud põhjalikumalt arutama selle üle, kas teatud ennetusteenuseid võiks pakkuda apteegis. Kuigi teenuseid, mida saaks apteegis pakkuda, on mitmeid, on praegu arutluse all neli teenust: ravimite kasutamise hindamine, sõltuvushäirete nõustamine, sõeluuringute kiirtestide jagamine ning vaktsineerimine.

HIV-infektsioonist, testimisest ja preventsioonist

Eesti on Euroopas HIV-levimuse poolest jätkuvalt esireas. HIV-infektsiooni varane avastamine ja võimalikult varane ARV-ravi alustamine on oluline nii infektsiooni leviku tõkestamisel kui ka HIV-positiivsete elukvaliteedi tagamisel.

Ülevaade tööjõu-uuringust Eesti haiglaapteekides

Eesti Haiglaapteekrite Selts on haiglaapteekreid ja teisi praktilisest haiglafarmaatsiast huvitatuid isikuid koondav erialaorganisatsioon. Septembris 2023.a. viis selts läbi kõiki haiglaapteekreid hõlmava demograafilise uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada haiglaapteekide tööjõuressurss ja hinnata võimalikke tööjõuga seotud trende lähiaastate perspektiivis. Uuringusse olid kaasatud kõikide haiglavõrgu arengukava haiglate apteegid ning ravimiseaduse mõistes haiglaapteekidega võrdsustatud apteegid.

Vananemine – kas meie võimuses on seda aeglustada või peatada?

Vananemine on inimese elutsükli oluline osa ja mitte kellelgi ei õnnestu seda vältida. Unistus igavesest elust ja noorusest on inimesi läbi aegade köitnud ja nii on igal ajastul olnud omad elueliksiiri otsijad. Hoolimata võimest kasvada, areneda ja paraneda on inimese organism nagu iga teine masinavärk, mis töötades kulub. See on küll paratamatus, kuid vaatamata kulumisele on siiski iga inimese võimuses elustiilivalikutega oma organismi vananemist pisut edasi lükata või aeglustada.

Kilpnäärmehaigustega patsient apteegis

Kilpnäärmehaigusi on mitmeid ja nende sümptomite tundmine on tähtis, et patsiendid saaks õigeaegselt diagnoosi ja ravi. Suur osa kilpnäärmehaigustest on eluaegsed ja nii nagu paljude teiste krooniliste haiguste puhul on apteekritel tähtis roll patsientide toetamisel, et jätkuks ravi järjepidevus ja rutiinsetes kontrollides käimine.

Et saaks magada – unetusest ja psühholoogilistest sekkumistest selle ületamiseks

Arusaam, et kosutav ööuni on hea tervise lahutamatu osa, on paljude inimeste teadmistesse kinnistunud tõsiasi. Sellest hoolimata näitavad uuringud, et inimesed magavad üha vähem.

Apteekides müüdavate ravimtaimede teesegude teaduspõhisus: analüüs ja ettepanekud valitud teesegude näitel

Seni puudus ülevaade Eestis müüdavatest ravimtaimede teesegudest ja üksikdroogidest ning nendega seotud võimalikust kasust ja kahjust inimeste tervisele. Uurimistöö eesmärk oli koguda andmeid Eestis turustatavate teesegude ja droogide kohta, samuti analüüsida nende koostisest ja kasutamise soovitustest tulenevat võimalikku efektiivsust ja ohtlikkust.

Ravimiandmete standardiseerimine

Ravimite identifitseerimine on ülemaailmne probleem, mille lahendus peitub ravimiandmete standardiseerimises. Kvaliteetsed ja standardiseeritud ravimiandmed muutuvad üha tähtsamaks ja Ravimiamet on astunud esimesed sammud, et Eesti ravimite andmed vastaksid kasvavatele nõudmistele.

Veterinaarravimid apteegis

Veterinaarravimite väljastamine apteegist on praegu veel väikese mahuga, kuid see võiks muutuda. Selleks, et apteegil jätkuks sisse võetud veterinaarravimitele ostjaid ja veterinaararst julgeks ravi määrates loota apteegi valmisolekule ravim kohe väljastada, on hea, kui lähestikku asuvad apteegid ja veterinaararstid läbi räägivad, missugused veterinaarravimid võiksid apteegi nomenklatuuris püsivalt olla, et veterinaararst saaks loomaomaniku rahumeeli apteeki ravimit ostma saata.

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku ravimialase õigusruumi reformimiseks

Peamised murekohad, millele olemasolevõigusruum ei ole piisavalt lahendusi pakkunud, on ravimite ebavõrdne kättesaadavus Euroopa Liidu riikide vahel, puudujäägid patsientide ravivajaduste katmisel, üha süvenevad tarnekindluse probleemid ning ravimite liiga kõrged hinnad. Lühidalt öeldes on ootused üha enam liikumas sinna, et ravimiarendust tuleks paremini suunata patsientide vajaduste järgi ja innovatsioon peaks iga riigi patsiendini ka päriselt kohale jõudma.