Apteekrite kaasamine inimeste individuaalse diabeediriski hindamisse

Diabeedi levimus on võtnud pandeemilised mõõtmed. Maailma Terviseorganisatsiooni 2016. aasta andmetel on diabeedi näol tegemist järjest sagedamini esineva haigusega.