Apteek TÄNA juhtkiri september 2022

Sel kuumal suvel ehmatas meid uudis, et Tartu Ülikooli proviisorõppesse võeti vastu kolm noort inimest. Üheks objektiivseks põhjuseks on asjaolu, et ülikool muutis arstiteaduskonna sisseastumise korraldust ja enam ei piisanud heast matemaatika ja eesti keele riigieksami tulemusest, vaid õppima asumine nõudis lisapingutust.