Eesti Geenivaramust ja tagasisidest geenidoonoritele

Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu on suur rahvastikupõhine haiguste geneetilise tausta selgitamisele suunatud prospektiivne teadusuuring, millesse on kaasatud juba ligikaudu 170 000 geenidoonorit. 2019. aasta lõpuks on liitunuid tõenäoliselt juba 200 000 inimest ning olemas on enam kui 150 000 geenidoonori geeniandmed.