Koolitused

Edendame farmaatsiaharidust ja apteekrite tänapäevast erialast täiendõpet ning arendame täiendõppeprogramme. Pakume koolitusi, mis aitavad apteekrit tema igapäevatöös. Koolituste teemaks on ravimid ja nende koos- ja kõrvaltoimed, farmakodünaamika, farmakokineetika jms. Koolitajateks on apteegivaldkonna spetsialistide kõrval ka teiste meditsiinivaldkondade asjatundjad, sh eriarstid, perearstid, ning meditsiiniga seotud riigiasutuste spetsialistid. Korraldatavate koolitustega tõstame apteekides pakutava nõustamisteenuse kvaliteeti ning anname apteegile kandvama rolli esmatasandi tervishoius. Palun tutvuge koolitustega.


TOIMUNUD Konverents: Apteek, kui usaldusväärne keskkond – 22.04.2022

Lektorid: Heidi Alasepp, Liis Prii, Ants Nõmper, Krista Jaakson, Alice Kivistik, Roland Lepik, Teet Torgo, Avo-Rein Tereping, Marta Velgan

Apteekide juhatajad, apteegivald-konna organisatsioonide juhid, proviisorid, farmatseudid, ravimitootjate esindajad, ravimite hulgimüüjate esindajad, ootame teid 22. aprillil 2022 Nordic Hotel Forumisse, Tallinn, Viru väljak 3


Hind: 150 €
Kuupäev: 22.04.2022

TOIMUNUD Konverents: Ravimivaldkonna tulevikusuunad – 22.10.2021

Lektorid: Heidi Alasepp, Magnus Piirits, Andre Koit, Taavi Lehto, Katrin Kiisk, Teet Torgo, Riho Tapfer, Triinu Entsik-Grünberg, Marko Urbala

Kallid proviisorid, farmatseudid, apteegivaldkonnaga seotud isikud ja organisatsioonid! Ootame Teid 25. mail 2021 Hotel L´Embitu konverentsikeskuses Lembitu 12, Tallinn.


Hind: 75 €
Kuupäev: 22.10.2021