Vaktsineerimisest meil ja mujal

Laste üha madalama vaktsineerimisega kaetuse taseme ning ka praegu kogu maailma räsiva COVID-19 kontekstis võib olla paslik aeg arutada selle üle, kas Eestis võiks vaktsineerimine olla kohustuslik. Anname käesolevas artiklis ülevaate sellest, missuguseid õiguslikke meetmeid on teised maailma riigid kasutanud selleks, et vaktsineerimisega kaetust tõsta.