Ülevaade tööjõu-uuringust Eesti haiglaapteekides

Eesti Haiglaapteekrite Selts on haiglaapteekreid ja teisi praktilisest haiglafarmaatsiast huvitatuid isikuid koondav erialaorganisatsioon. Septembris 2023.a. viis selts läbi kõiki haiglaapteekreid hõlmava demograafilise uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada haiglaapteekide tööjõuressurss ja hinnata võimalikke tööjõuga seotud trende lähiaastate perspektiivis. Uuringusse olid kaasatud kõikide haiglavõrgu arengukava haiglate apteegid ning ravimiseaduse mõistes haiglaapteekidega võrdsustatud apteegid.