Läbi rääkimata ootused ja ebaselgus koostöösuhetes kui konfliktide allikas

Kui töötaja, organisatsiooni ja kolleegide ootused ei ole kooskõlas, siis on sellesse konflikt sisse kirjutatud. Sõnastamata ja läbi rääkimata ootused on tihti arusaamatuste ja konfliktide allikaks. Mida rohkem aega panustada ennetusse, seda vähem peab aega kulutama arusaamatuste ja suhete klaarimisse.