Eesti Haiglaapteekrite Seltsi tagasivaade 2019. aastale

Eesti Haiglaapteekrite Selts ühendab haiglas töötavaid apteekreid ja teisi haiglafarmaatsiast huvitatud isikuid. Oleme tegutsenud juba 24 aastat ning seisnud oma eriala ning selle pideva arengu eest.