Analüüsitulemuste tõesuse tagamine. Riikideüleste ühingute püüdlused ja iga üksiku haiglalabori roll

Üle-eelmise aasta lõpus toimus Pariisi lähistel Sevrés’ Laborimeditsiini Mõõtejälgitavuse Ühendkomitee (JCTLM) iga kahe aasta tagant peetava kokkutuleku raames töötuba, mille põhifookuses olid analüüsitulemuste tõesuse tagamisega seotud väljakutsed ja arengud.

Kutsete ja pädevuse omistamisest laborimeditsiinis

Pädevuse/kvalifikatsiooni hindamist on tervishoiu kutsealadel alati väga oluliseks peetud, juba 1980. aastatel toimusid regulaarsed kvalifikatsiooni hindamised nii arstidel, õdedel kui ka laborantidel. Ka praegu on vajadus hinnata pädevust/kvalifikatsiooni, seda nõuab nii EVS-EN ISO15189 standard kui ka Eesti seadusandlus.