Kogemustest Ida-Euroopa bloki riikides ISO15189 standardi tutvustamisel ja akrediteerimisel

Endiste Ida-Euroopa bloki riikide meditsiinilaborite üleminek nõukogude standarditelt ISO standarditele ei ole olnud kerge. Alguses püüdis iga riik välja töötada oma nõuded, kuid varsti saadi aru, et see ei ole sugugi lihtne.