Uus aasta, uued ettevõtmised apteekides

Apteekrite tähtsus rahvatervishoiu edendamisel, sealhulgas haiguste ennetamisel, jälgimisel ja toetamisel on viimastel aastatel tõstatunud oluliseks teemaks Eestis. COVID-19 pandeemia on selgelt näidanud, et vaid õdedest ja arstidest ei piisa, et piisaval mahul tervishoiuteenuseid pakkuda, ning apteekritel on suur potentsiaal jõuda inimesteni, kes ühel või teisel põhjusel haiglasse või arsti vastuvõtule ei pöördu.